Category Archives: Language

Abklinken

Het kabinet Rutte wil in de grondwet laten vastleggen dat Nederlands de officiële landstaal is. Dit om er zeker van te zijn dat men met die taal altijd in Nederland terecht kan. Als de Vikingen ooit terugkomen kunnen ze Nederlanders dus niet verplichten om een Scandinavische taal te spreken. Visionair beleid!

Het is maar de vraag of mijn Nederlands tegen die tijd nog toereikend is. Sinds ik buiten de landsgrenzen woon, maak ik vrijwel uitsluitend gebruik van Engelstalige media. Voor veel actualiteiten ken ik daarom niet de Nederlandse termen: ik heb het dus over de Ierse bailout en de Birmaanse pro-democracy beweging. Van Geliefde hoef ik geen hulp te verwachten. Ze spreekt me regelmatig aan in het Engels omdat dat de voertaal op haar werk is. Bovendien heeft ze jarenlang in de VS gewoond waar ze interessante Angelsaksische zinsconstructies van heeft overgehouden, zoals “passeer mij het zout” en “dat maakt geen zin”.

Inmiddels is Engels niet langer mijn eerste vreemde taal. Ik sprak nauwelijks Frans toen ik, drie jaar geleden, begon met de kunstacademie. Aangezien ik acht uur per dag omringd werd door les Francophones, veranderde dat snel. Het begon met Franse scheldwoorden. Vervolgens merkte ik de ondertiteling bij Franse films niet meer nodig te hebben. En laatst vroeg een Franse collega van Geliefde zelfs of ik tweetalig, Nederlands en Frans, was opgevoed.

Sinds ik me inspan voor een Zwitserse NGO heeft mijn Babylonische spraakverwarring een nieuwe dimensie gekregen. Onze landelijke meetings zijn namelijk geheel tweetalig: de meerderheid van de Zwitsers spreekt immers Duits. Mijn Duits is roestig, maar als puber heb ik die taal ijverig geleerd omdat ik tot over mijn oren verliefd was op mijn lerares Duits. Onder invloed van het zangerige Zwitserduits maakte ik tijdens de meeting mijn aantekeningen dan ook in mengselmoes van Frans, Engels en Duits.

Mijn broer, voormalig docent Nederlands, merkte laatst streng op dat mijn Nederlands hard achteruit gaat. Ik heb beterschap beloofd. Zo zal ik de belangrijkste nieuwe Nederlandse woorden, geselecteerd door Van Dale, uit mijn hoofd leren. Ik ben al begonnen met “abklinken” en “bestuursobesitas”. Geloof me, ik voel me een echte buitenlander.

Tagged