Monthly Archives: October 2008

Anna Maria Koekoek

Serena spreekt vloeiend Engels, Frans en Spaans en dat terwijl ze nog maar zes jaar oud is. Ze heeft een Argentijnse moeder en Britse vader en zit op een Franse school. De lerares van Serena is niet gelukkig met die meertaligheid. Ze heeft de moeder van Serena opgedragen louter Frans tegen haar dochter te spreken – en als Serena’s vader die taal niet beheerst, nou, dan moet hij z’n mond maar houden. Bovendien heeft de lerares Serena naar een logopedist gestuurd. Meertaligheid geldt op Franse scholen kennelijk als problematisch, net als stotteren.

Het beheersen van een tweede taal, zoals Engels, lijkt nog altijd ongewoon in Frankrijk, ook onder jongeren en zakenlieden. Op de voorpagina van Le Monde prijkte onlangs een artikel over het feit dat Britse kinderen over het algemeen geen tweede taal leerden, terwijl van Fransen wordt verwacht dat ze Engels leren. Quelle horreur! In 2007 eiste de pressiegroep Forum Francophone International nog een einde aan de “linguïstische hegemonie” van het Engels in de Franse zakenwereld. Het Forum vond het verder onacceptabel dat van Franse wetenschappers wordt verwacht dat ze bijdragen leveren aan Amerikaanse tijdschriften, in het Engels.

De trots die Fransen over het algemeen voelen voor hun taal grenst aan snobisme. Dat geldt zelfs voor l’homme de la rue (Jan met de pet), ervaarde ik toen ik onze internet provider belde. De helpdesk medewerkers hadden duidelijk geen boodschap aan het feit dat Geliefde en ik, ondanks schitterende beloftes, wekenlang verstoken waren van telefoon en internet. En ze hadden nog minder compassie met ons gebrekkige Frans. Als ik de telefonisten smeekte doucement (kalm) te spreken, zetten ze het gesprek onverstoord in een rap tempo voort. Geliefde vroeg eens aan een helpdesk medewerker of ze soms Engels sprak. “We zijn in Frankrijk en spreken dus alleen Frans”, antwoordde le bitch briesend. Geliefde deed haar best. “Uw Frans is niet goed genoeg om dit gesprek voort te zetten,” zei de telefoniste vervolgens, en hing op.

Talloze Engelse woorden hebben inmiddels de Franse taal geïnfiltreerd. Ik moet echter wel oppassen dat ik ze op de juiste, Franse, wijze uitspreek. Betaal ik contant, dan heet dat kasj. Iemand in een rolstoel heeft een ‘andikap. Engelse leenwoorden krijgen soms ook een nieuwe betekenis. Met le pieple bedoelen de Fransen niet de mensheid in het algemeen, maar de bobo’s. Mijn favoriet is het woord voor iemand die een lift wil: auto-stoppeur. De Franse taal verandert dus toch onder invloed van woorden uit den vreemde. Gisteren vertelde een klein Frans meisje me dat ze naast Engelse ook Nederlandse woorden kende. “Anne Maria Koekoek,” zong ze. Laat het Forum Francophone International het maar niet horen.

Tagged